Your browser does not support JavaScript!


Декларация за отказ от договор от разстояние

Купувачът със статут на Потребител предприемач, когато конкретна сделка не е свързана с обхвата на неговата/нейната стопанска дейност, може да се оттегли от договора за продажба на Стоки, закупени в Transit Center, без да посочва причина, като представя съответно изявление в рамките на 14 дни от датата на освобождаване на Стоките (т.е. от датата на получаване на Продукта от Потребителя).

Потребител, който се оттегли от договор от разстояние, изпраща продукта на продавача за своя сметка. Продуктът трябва да бъде изпратен в 14-дневен срок от датата на изпращане на извлечението от договора.

За закупените от Дружеството продукти се изисква разпечатан и подписан формуляр, който да придружава върнатата пратка.

Декларация за отказ от договор от разстояние

Информирам ви за оттеглянето от договора за продажба на стоки и го връщам непокътнати.

(пълно име на върнатата част)

(видим в имейла, потвърждаващ поръчката)

(дд.мм.гггг)

Тази сума ще бъде върната на купувача банкова сметка или PayPal сметка в зависимост от избраната опция при поръчка в магазина.

Код за проверка

 *
Моля въведете текст от сивото поле.
Формуляр в .pdf (за разпечатване) - изисква се при покупка за фирма (фактура).

 
Въведете ключовата дума
Разширено търсене
Transit Center in Europe